Samorząd Uczniowski klas IV - VIII

 

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

 

      Dnia 27.09.2019 odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego kl. IV-VIII. Na karcie wyborczej znalazły się nazwiska 24 kandydatów wytypowanych przez uczniów z poszczególnych klas.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Maria Bączyk, Weronika Sędzińska, Anna Rytelewska, Nikola Zwalińska, Otylia Gajownik, Lena Kuczyńska, Weronika Kuczyńska, Jakub Rychlicki oraz Natalia Rydzewska. Komisję stanowili gospodarze klas, którzy automatycznie znaleźli się w SU.

Oddano 189 głosów, w tym 5 głosów nieważnych.

Do Rady Samorządu Uczniowskiego weszło 9 uczniów z największą liczbą głosów:

 1. Matylda Biernat – 126 głosów
 2. Wiktor Szymański – 99 głosów
 3. Roksana Urraso – 95 głosów
 4. Daria Samsel – 93 głosy
 5. Magdalena Grzonek – 89 głosów
 6. Adam Bułatowicz – 81 głosów
 7. Aleksandra Bloch – 80 głosów
 8. Kornelia Solińska – 80 głosów
 9. Nikola Wicińska – 76 głosów.

Gratulujemy!

 

Przewodnicząca: Matylda Biernat

Z-ca Przewodniczącej: Otylia Gajownik

Sekretarz: Jakub Rychlicki


Opiekunkami Samorządu zostały panie: Monika Gajownik i Marzena Skiba


 


 

Samorząd Uczniowski

 ogłasza konkurs na własnoręcznie wykonanego 

ANIOŁA BOŻONARODZENIOWEGO. 

Praca przestrzenna, technika wykonania dowolna. 

Termin składania prac: 10.12.2019, do opiekunów Samorządu. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie uczniów klas IV-VIII.

p. Monika Gajownik i p. Marzena Skiba


REGULAMIN KONKURSU

 pt. „ANIOŁ BOŻONARODZENIOWY”

 Organizator: Samorząd Uczniowski kl. IV-VIII przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.

 Założenia i cele konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich, którzy zechcą stworzyć bożonarodzeniowego anioła. Praca ma ukazać zjawiskowość tworzonej postaci oraz nawiązywać do tradycji bożonarodzeniowej. Celem konkursu jest zachęcenie do czerpania inspiracji z klimatu Świąt Bożego Narodzenia, pobudzenie wyobraźni, ćwiczenia małej motoryki oraz spędzenie czasu z bliskimi lub rówieśnikami.

 Technika:

Praca powinna być wykonana dowolną techniką w formie przestrzennej.

 Zgłoszenie do konkursu:

Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

 Opisanie pracy:

Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, zawierającą:

Imię i nazwisko autora

Klasa

 1. Kategorie wiekowe:

I kategoria: kl. IV-VI

II kategoria: kl. VII-VIII.

 Termin zgłaszania prac:

Pracę należy dostarczyć do 10 grudnia 2019, do opiekunów SU: p. Moniki Gajownik i p. Marzeny Skiby.

 1. Ocena prac konkursowych:

Jury powołane przez Organizatora oceni prace według następujących kryteriów:

- zgodność z tematem,

- oryginalne ujęcie tematu,

- estetyka wykonania,

- artystyczny poziom prac.

       9.  Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi podczas apelu bożonarodzeniowego.

UWAGA!

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.


 

UWAGA

8.12.2019 odbędzie się Kiermasz Świąteczny w Centrum Kultury w Długosiodle. Osoby chętne do współpracy przy wykonywaniu ozdób świątecznych (które będą sprzedawane podczas kiermaszu), zapraszamy do współpracy z Dużym Samorządem Szkolnym oraz Świetlicą.

p. Monika Gajownik

p. Marzena Skiba

p. Marianna Rosińska

 


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ogłasza zbiórkę koców i karmy dla zwierząt, które znajdują się

w schronisku Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Wyszkowie.

Zapytania prosimy kierować do opiekunów i członków

Dużego Samorządu Uczniowskiego.