Psycholog szkolny

Drodzy uczniowie!

Serdecznie witam Was w nowym roku szkolnym.

Tak jak w poprzednich latach, czekam na wszystkich, którzy chcieliby się ze mną podzielić swoimi troskami i radościami, którzy potrzebują pomocy. Na rozmowy zapraszać będę także tych, którzy nie przestrzegają zasad dobrego wychowania, nie wypełniają swoich szkolnych obowiązków, stosują wobec innych przemoc bądź dokonują zniszczeń na terenie szkoły.

Chętnie spotkam się z uczniami, którzy chcieliby wnieść coś nowego do naszego szkolnego życia, którzy mają ciekawe pomysły i energię, by je zrealizować.

W gabinecie psychologa spotkać się możemy:

             Marzena Zglec - Matwiejczyk           Marzena Kulesza          
 poniedziałek  8.40 - 13.40 12.50 - 13.50
  wtorek 9.00 - 14.00 8.00 - 10.55;    11.40 - 12.50
  środa 8.00 - 11.00;    12.00 - 13.40 8.45 - 10.35
  czwartek 12.00 - 15.30

8.45 - 11.45

  piątek 8.55 - 14.55 8.00 - 10.00

  

*istnieje możliwość spotkania w innym terminie po uzgodnieniu z wychowawcą.

Od tego roku szkolnego istnieje również możliwość kontaktu on- line.

Zachęcam do zadawania pytań i wysyłania ich na adres:

psycholog.psp@onet.pl

 

Konsultacje dla rodziców w formie kontaktu bezpośredniego podczas zebrań z rodzicami oraz po wcześniejszym uzgodnieniu w formie konsultacji on-line oraz przez e-dziennik.


Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:
 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

 

Zadania psychologa:

 • rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia,
 • prowadzenie obserwacji dzieci dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi,
 • prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci
 • wspieranie mocnych stron dziecka,
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci,
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń zachowania przedszkolaków,
 • współpraca z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy wychowawczej,
 • wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców, nauczycieli
 • współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa oraz warsztatów psychologicznych dla Rodziców.

 

Pliki do pobrania: