Psycholog szkolny

Drodzy uczniowie!

Serdecznie witam Was w nowym roku szkolnym.

Tak jak w poprzednich latach, czekam na wszystkich, którzy chcieliby się ze mną podzielić swoimi troskami i radościami, którzy potrzebują pomocy. Na rozmowy zapraszać będę także tych, którzy nie przestrzegają zasad dobrego wychowania, nie wypełniają swoich szkolnych obowiązków, stosują wobec innych przemoc bądź dokonują zniszczeń na terenie szkoły.

Chętnie spotkam się z uczniami, którzy chcieliby wnieść coś nowego do naszego szkolnego życia, którzy mają ciekawe pomysły i energię, by je zrealizować.

W gabinecie psychologa spotkać się możemy:

wtorek – 11.30 - 15.15 - zajęcia z uczniami (p. M. Zglec - Matwiejczyk)

środa – 11.55 - 15.15 - zajęcia z uczniami (p. M. Zglec - Matwiejczyk)

czwartek - 8.00 - 10.00 - zajęcia z uczniami (p. M. Zglec - Matwiejczyk)

czwartek - 10 - 11.00 - konsultacje dla rodziców (p. M. Zglec - Matwiejczyk)

czwartek - 11.00 - 15.00 - zajęcia z uczniami (p. M. Zglec - Matwiejczyk)

czwartek - 15.00 - 16.00 - dyżur psychologa dla rodziców (p. W. Owsiak)


*istnieje możliwość spotkania w innym terminie po uzgodnieniu z wychowawcą.

Od tego roku szkolnego istnieje również możliwość kontaktu on- line.

Zachęcam do zadawania pytań i wysyłania ich na adres:

psycholog.psp@onet.pl

 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

 

Zadania psychologa:

 • rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia,
 • prowadzenie obserwacji dzieci dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi,
 • prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci
 • wspieranie mocnych stron dziecka,
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci,
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń zachowania przedszkolaków,
 • współpraca z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy wychowawczej,
 • wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców, nauczycieli
 • współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa oraz warsztatów psychologicznych dla Rodziców.

 

OFERTA WARSZTATÓW DLA RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

 

Temat

Prowadzące

Termin

Godzina

 1. Mechanizmy i strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Jak wspierać dziecko. O roli samooceny w kształtowaniu się osobowości młodego człowieka. Jak wzmacniać samoocenę dziecka.

Marzena

Zglec-Matwiejczyk

 

Marzena Kulesza

 

5 czerwiec

 

16:00

 1. Kryzysy rozwojowe wieku dziecięcego. Jak wspierać rozwój dziecka. Jak poradzić sobie z lękiem. Różnice rozwojowe.

Marzena

Zglec-Matwiejczyk

 

Marzena Kulesza

 

7 czerwiec

 

16:00

 1. Mnemotechniki – nauka poprzez zabawę.

Marzena

Zglec-Matwiejczyk

 

Marzena Kulesza

 

12 czerwiec

 

16:00

 

 
Pliki do pobrania:

Prezentacja "Psychologia rozwoju dziecka"

Style więzi

Style przywiązania dzieci

Model mechanizmów regulacji emocjonalnej