Dla Rodziców

Szanowni Państwo,

Zapraszamy dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w realizowanych przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej projektach pt. „Regionalny program zdrowotny w zakresie funkcjonalnych wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego” oraz „Regionalny program zdrowotny w zakresie otyłości dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego”.

Projekty skierowane są do uczniów klas I-VI szkół podstawowych w wieku od 6 do 12 lat uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie województwa mazowieckiego u których występuje wada postawy lub otyłość.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.coms.pl/projekty-unijne

 

  Regulamin Rady Rodziców

  Zasady przebywania w szkole Rodziców i osób obcych

  Wpłaty na Radę Rodziców

  List dotyczący wprowadzenia programów o charakterze wychowawczym


 

Rekrutacja uczniów do klas I w roku szkolnym 2020/2021 - link:

https://pspdlo.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/382104/zgloszenie_dzieci_do_klasy_pierwszej_w_roku_szkolnym_20202021

 

Rekrutacja uczniów do klas I w roku szkolnym 2020/2021 (poza obwodem szkoły) - link:

https://pspdlo.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/386337/rekrutacja_do_klas_i_w_roku_szkolnym_20202021_dzieci_zamieszkaly