Dla Rodziców

Szanowni Państwo,

Zapraszamy dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w realizowanych przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej projektach pt. „Regionalny program zdrowotny w zakresie funkcjonalnych wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego” oraz „Regionalny program zdrowotny w zakresie otyłości dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego”.

Projekty skierowane są do uczniów klas I-VI szkół podstawowych w wieku od 6 do 12 lat uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie województwa mazowieckiego u których występuje wada postawy lub otyłość.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.coms.pl/projekty-unijne

 

  Regulamin Rady Rodziców

  Zasady przebywania w szkole Rodziców i osób obcych

  Wpłaty na Radę Rodziców

  List dotyczący wprowadzenia programów o charakterze wychowawczym