Dla Rodziców

Szanowni Państwo,

      Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie zaprasza na spotkanie rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów.

Tematyka spotkania:

  1. Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.
  2. Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019.
  3. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 w oparciu o przepisy prawa oświatowego.
  4. Dane demograficzne.
  5. Przyjęcie do szkoły osób przybywających z zagranicy, będących oraz niebędących obywatelami polskimi.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Wyszkowie, ul. Jana Matejki 5.

 

Skład Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Protokół z wyboru Rad Oddziałowych

Zasady przebywania w szkole Rodziców i osób obcych

Godziny do kontaktu z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Terminy dni otwartych dla Rodziców w roku szkolnym 2018-19

Szkolenia dla Rodziców w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkowie

Wpłaty na Radę Rodziców