Polityka prywatności RODO

Drodzy Rodzice!

      Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

Prywatność jest dla nas ważna, dlatego informujemy, że dane Państwa i Państwa dzieci są przez nas przechowywane i przetwarzane w ramach działalności statutowej szkoły. Wizerunek dzieci (w ramach udzielonej zgody) wykorzystywany jest w ramach działalności informacyjno – promocyjnej szkoły.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wspomnianych danych osobowych lub chcą się Państwo dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do tych danych lub je usunąć, prosimy kontaktować się z dyrektorem szkoły lub wychowawcą klasy dziecka.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

Urszula Kmoch

Polityka prywatności RODO