Patron szkoły

         W 1983 r. szkoła otrzymała imię wielkiego Polaka – Tadeusza Kościuszki. Dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice dokonali wielkich starań, aby zasłużyć na tak godnego patrona. Jednocześnie szkoła otrzymała sztandar, który od tamtej chwili uczestniczy w ważnych momentach życia szkoły i miejscowości.

         Już od prawie 30 lat Tadeusz Kościuszko jest obecny w życiu naszej szkolnej społeczności. Towarzyszy kolejnym pokoleniom uczniów jako wzór godny naśladowania, wybitny patriota, a jednocześnie zwykły człowiek, który miewał w życiu także trudne chwile, lecz za największe zwycięstwo uważał pokonywanie własnych słabości.

Staramy się jak najdokładniej poznawać naszego patrona – jego życie i dokonania. Służy temu coroczne Święto Szkoły. Przy tej okazji organizowane są konkursy dla uczniów: dla klas I – III - plastyczne, a dla klas IV – VI - literackie lub wiedzowe. Przy okazji Święta Szkoły w formie inscenizacji przypominamy wybrane fragmenty z życia patrona. Są one urozmaicone pieśniami patriotycznymi oraz tańcami ludowymi w regionalnych strojach. Niezbędną częścią każdego przedstawienia jest przysięga na krakowskim Rynku. W roli Tadeusza Kościuszki występuje zawsze uczeń, który wyróżnia się wzorową postawą i zasługuje na to, by powtarzać słowa, które kiedyś wypowiedział nasz patron.

Każde Święto rozpoczyna się mszą w miejscowym kościele. Udajemy się tam wszyscy (uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście) ze szkolnym sztandarem. Po drodze składamy kwiaty przy dwóch pomnikach Kościuszki, które znajdują się w Długosiodle.

         Aby pełniej poznawać postać patrona, staramy się też korzystać z doświadczeń innych. W 2001 r. nawiązaliśmy współpracę z Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Ostowi Mazowieckiej. Co roku gościmy przedstawicieli tej placówki wraz ze sztandarem na naszym Święcie Szkoły, sami również jesteśmy zapraszani do Ostrowi. Jest to wspaniała okazja do poznania się uczniów oraz wymiany doświadczeń przez nauczycieli. Od 2008 r. współpracujemy z Fundacją Kościuszkowską w Warszawie. Co roku bierzemy udział w obchodach rocznicy bitwy pod Maciejowicami. Uczestniczymy także w czczeniu kolejnych rocznic Insurekcji Warszawskiej. Nie zabrakło nas również na odsłonięciu pomnika naszego patrona w Warszawie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że uczestniczymy w ważnym historycznym wydarzeniu, które będziemy wspominać do końca życia. Udało się nam nawet przez chwile porozmawiać z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisławem Komorowskim. Nasi nauczyciele od dwóch lat biorą udział w świętowaniu rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie na Białorusi. W ubiegłym roku grupa pedagogów wyjechała do Szwajcarii, aby uczcić 75. rocznicę powstania Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze – miejscu śmierci naszego patrona. Nauczyciele biorą również udział w warszawskich spotkaniach Wszechnicy Kościuszkowskiej.

         Tadeusz Kościuszko jest stale obecny w naszym życiu. W budynku szkoły znajduje się kącik patrona, którego ważnym elementem jest model pomnika Kościuszki. Jego pierwowzór znajduje się w centrum naszej miejscowości i od ponad 30 lat wita wszystkich tu przybywających, wpisał się na stałe w tutejszy krajobraz, stał się symbolem Długosiodła i elementem życia społecznego kształtującym stosunek do historii i tradycji.

Mając za patrona wybitnego Polaka, włączamy się w różne uroczystości o charakterze patriotycznym organizowane przez inne szkoły i instytucje. W ten sposób uczymy się miłości Ojczyzny i oddajemy cześć historii naszego kraju. Na każdym kroku pamiętamy, aby wcielać w życie słowa naszego patrona: Siebie samego zwyciężaj, to największe zwycięstwo.