Kadra

Justyna Łempicka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca