Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle
https://pspdlo.superszkolna.pl

04 kwietnia 2019 13:11 | Aktualności

Informacja o dniach wolnych


W dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r., w czasie trwania egzaminów ósmoklasisty, wszyscy uczniowie klas I – VII oraz III gimnazjum mają dni wolne od zajęć dydaktycznych.

W tych dniach, w godzinach 700 – 1700  będzie funkcjonowała świetlica szkolna, która zapewni opiekę nad dziećmi.

Oddziały przedszkolne pracują bez zmian.

 

Od 18 do 23 kwietnia 2019 r.– wiosenna przerwa świąteczna.

 

Od 29 kwietnia do 3 maja 2019 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych.

W dniach 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja będą realizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.