Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle
https://pspdlo.superszkolna.pl

05 listopada 2020 22:24 | Aktualności

Informacja o zdalnym nauczaniu od 9 listopada 2020 r.

Szanowni Rodzice!

Decyzją MEN od poniedziałku, 9 listopada br., zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Oddziały przedszkolne będą funkcjonowały bez zmian.

Dla uczniów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane zostaną zajęcia stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły, realizujący nauczanie zdalne, będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie szkoły.

Nauczanie zdalne będzie prowadzone zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, za pomocą platformy Microsoft 365 Teams, Librusa, e-podręczników oraz w formach ustalonych z rodzicami uczniów. Uczestnictwo w zajęciach dla uczniów jest obowiązkowe.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły

/-/Urszula Kmoch